whiskey river 24 kwietnia 2016

W Kulubie Relax, z miesiąca na miesiąc coraz bardzej aktywnym, wystąpił zespół Whiskey River. Solidna porcja polskiego, ale rdzennego country.